CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                      Mạo Khê, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2019

Trọng tâm công tác: Chủ đề "Tôn sư  trọng đạo"

       - Duy trì sĩ số 100%, tỉ lệ chuyên cần : 99,8%

        - Tiếp tục dự giờ thăm lớp.

- Dạy và học: Thực hiện công tác giảng dạy từ tuần 9 - tuần 12.

- HĐNGLL: Tổ chức thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Y tế: Tổ chức  tuyên truyền cách phòng chống các loại dịch bệnh: Sốt vi rút, tay chân miệng, cúm A…, Tổ chức tiêm vắc xin  cho học sinh lớp 2, chiến dich uống thuốc tẩy giun cho học sinh toàn trường ( Theo lịch của TT y tế)

 

LỊCH CỤ THỂ

 

Ngày

Nội dung công việc

 

Lực lượng tham gia

01/11/2019

 

-Họp hội đồng

 

- BGH, GV, HS

 

03/11/2019

Họp Chi bộ tháng 11

Đảng viên

06/11/2019

Tham gia chuyên đề cấp thị xã

BGH, GV, HS

11/11 đến 12/11/2019

Tổ chức cho học sinh uống thuôc tẩy giun

BGH, GV,HS,NV và TTYT phường Mạo Khê

14/11/2019

Tổ chức kiểm tra giữa kỳ I cho học sinh khối 4,5

BGH, HS, GV

15/11/2019

Tổ chức thi văn nghệ chào mừng ngày 20/11

BGH,GV,HS

18/11/2019

Tổ chức hội giảng chào mừng ngày 20/11

BGH,GV,HS

01/11 đến 30/11/2019

- Kiểm tra giáo viên, dự giờ thăm lớp

-Kiểm tra vệ sinh bếp ăn bán trú

 

- BGH,GV, HS

20/11/2019

Tổ mít tinh kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Toàn trường

21/11 đến 30/11/2019

Tổ chức thi VCĐ cấp trường

Kiểm tra toàn diện từ 6- 8 giáo viên

- BGH,GV,HS

Từ 01/11 đến 05/11/2019; 25/11 đến 30/11

Thu các các khoản chăm sóc, phục vụ học sinh

 

PH- Đ/c Hương Thủ quỹ

                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                        Phạm Thị Nguyệt

BGH,GV,HS


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu