Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Thái
Email: th.qt.ntthai@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường TH Quyết Thắng
Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1 - GV
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 121       Đã duyệt: 120       Tổng điểm: 535

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt